Play It Safe, het game based learning platform

Play It Safe!’ is een op games gebaseerd leerplatform over veiligheid en preventie.

ConXioN is trots de eindgebruikers aan de slag te zien gaan met het game based learning platform daar het deel uitmaakte van de ontwikkeling van verschillende achterliggende Cloud services (security, gebruikersbeheer, managementportaal,…).

Het platform maakt gebruikt van Microsoft Azure voor het hosten van de backend-services en databases, perfect om snel te kunnen schakelen in de startup-fase, maar nog beter om hun internationale ambities te ondersteunen. De bedoeling is dan ook het platform uit te rollen in verschillende bedrijven en landen.