De CIO als strategische spilfiguur

De CIO staat niet langer enkel in voor het operationeel beheer van de IT, hij bepaalt als strategische spilfiguur cruciale beleidslijnen.