Vermijd security issues met gelaagde beveiliging

Hoe beschermt u gevoelige gegevens? Is uw onderneming gewapend tegen cybercrime? Heeft u die laatste update al gedaan? Digitalisering maakt uw organisatie sneller, efficiënter en doeltreffender, maar daagt u ook uit om bewuster met security om te gaan. Uw klanten en partners rekenen erop dat u hun persoonlijke informatie optimaal beschermt. Dataverlies schendt vertrouwen. Vandaag volstaat het niet meer om één laag beveiliging te voorzien, want het beheer van een moderne IT-omgeving wordt complexer – dus kwetsbaarder – en cybercriminelen gaan steeds vernuftiger te werk. Net daarom kiezen veel bedrijven voor gelaagde beveiliging.

Het belang van een proactieve aanpak

Van uw databeleid of netwerkbeveiliging tot webfiltering en e-mailbescherming, met ‘layered security’ beperkt u risico’s door elk niveau apart te beschermen met de juiste beveiligingstools. En dat is broodnodig. IT speelt vandaag een bepalende rol: uw team verwacht betrouwbare technologie en uw klanten rekenen op de beschikbaarheid van uw services. Toch vraagt het steeds meer expertise om een volledige omgeving waterdicht te beveiligen. Ondernemingen nemen daarom vaker een IT-partner onder de arm. Een betrouwbare speler die kan instaan voor updates, back-ups, disaster recovery en beveiliging. Want als er een incident is, heeft dat vandaag een weerslag op uw volledige organisatie. Bovendien stonden privacy en veiligheid nog nooit zo hoog op de agenda. Denk maar aan de GDPR, de aangescherpte Europese privacywet.

Men zegt wel eens dat voorkomen beter dan genezen is en dat geldt des te meer voor security issues. Het is dan ook geen verrassing dat cyberbeveiliging vandaag steunt op een proactieve aanpak. Door real-time monitoring en managed services kan u samen met uw IT-partner problemen opsporen en oplossen voor er iets verkeerd loopt. Wat uw onderneming heel wat tijd en kosten bespaart.

Alles begint met bewustwording

Als we over gelaagde beveiliging spreken, mag het niet enkel over technologie gaan. Security is niet alleen een IT-aangelegenheid, maar een business issue. Het is minstens even belangrijk om uw team goed te informeren en begeleiden. Vaak zijn het menselijke fouten of slordigheden die uw IT-omgeving kwetsbaar maken. Bijvoorbeeld door gevoelige informatie via ongecontroleerde wegen te delen, zoals Facebook, WeTransfer of Dropbox.

Alles begint met bewustwording. Leer uw medewerkers om een veilig wachtwoord te kiezen, leg hen uit waarom ‘shadow IT’ gevaarlijk is en hoe ze veilig digitaal kunnen samenwerken. Door te investeren in security awareness houdt u de vinger aan de pols, voorkomt u tijdrovende problemen en kan uw onderneming sneller schakelen in een wereld die nooit stilstaat.

Hoe ConXioN u kan helpen

1. Security Audit
Is uw onderneming voldoende beveiligd? ConXioN inventariseert de securitytools die u per laag gebruikt en brengt zo het algemene beveiligingsniveau van uw organisatie in kaart.

2. Aanbevelingen
Met oog op uw doelstellingen en respect voor uw budget bekijken onze experts samen met u hoe we de beveiliging van uw IT-omgeving kunnen verbeteren. Daarbij stellen we heldere prioriteiten.

3. Roadmap
Wij bereiden alle aanpassingen minutieus voor en stellen een realistische roadmap op. Reken op een betrokken team van ervaren experts die u begeleiden naar een optimaal beveiligde infrastructuur.

Meer weten over gelaagde security?

Uw strategie bepaalt het succes van uw digitale transformatie

Digitale transformatie is overal. Wie wendbaar wil blijven, moet sneller, slimmer en efficiënter zijn. En dat kan alleen als business en IT elkaar versterken. Hoe u technologie vandaag inzet, is doorslaggevend. Want digitalisering raakt alle aspecten van uw onderneming. Enkel investeren in technologie volstaat daarbij niet. Digitale transformatie betekent voortdurende transformatie. Het gaat over een helder toekomstplan waarbij een krachtige mix van optimale bedrijfsprocessen, relevante innovatie en de juiste mensen het succes, de groei en de slagkracht van uw onderneming bepalen. Omdat u bij zo’n ingrijpende omslag niets aan het toeval wil overlaten, is een doordachte digitale strategie broodnodig.

Een digitale strategie als houvast voor toekomstige uitdagingen

Waar staat u vandaag en waar wil u morgen naartoe? Formuleer concrete doelstellingen en toepasbare acties die als puzzelstukken in elkaar vallen in uw digitale strategie. Een consistent plan van aanpak – dat naadloos aansluit bij de visie van uw organisatie – geeft u een houvast voor toekomstige uitdagingen. In plaats van verandering te ondergaan, neemt u zo zelf de touwtjes stevig in handen. Digitalisering is geen klein project, maar moet integraal deel uitmaken van uw bedrijfsvoering. Het is een volledig nieuwe manier van werken. Creëer daarom een positieve dynamiek waarin uw volledige onderneming wordt betrokken. Met als streefdoel ruimte aan vernieuwende ideeën te geven, bestaande bedrijfsprocessen te verbeteren en op die manier aan de toenemende verwachtingen van uw klanten te blijven beantwoorden. Zo maakt u als onderneming echt het verschil.

Welke vragen moet u zichzelf stellen?

  • Hoe gaat uw concurrentie om met digitalisering?
  • Wat gebeurt er in de markt?
  • Wat zijn uw bedrijfsdoelstellingen op korte en lange termijn?
  • Welke collega’s kunnen hun schouders onder uw digitale transformatie zetten?
  • Wat is uw budget?
  • Welke ROI verwacht u?
  • Heeft u nood aan een externe IT-partner om uw ideeën om te zetten in concrete innovatie?

Vertrouw op een frisse blik voor uw digitale transformatie

Digitaliseren vraagt om een ingrijpende omslag. Als u nieuwe kansen wil grijpen, moet u oude werkwijzen durven loslaten. En dat is niet eenvoudig. Vaak is een onderneming zo vergroeid met zijn eigen bedrijfsvoering, dat het moeilijk is om een nieuwe weg in te slaan. Daarom experimenteren veel organisaties met inspirerende initiatieven, zoals een hackaton. Door complexe problemen voor te leggen aan een gemotiveerd team met uiteenlopende profielen komen er vaak vernieuwende ideeën naar boven. Verder slaan ondernemingen ook steeds vaker de handen in elkaar met een externe IT-partner. Een ervaren speler die de ruime kennis en brede expertise heeft om uw onderneming optimaal door de digitale transformatie te begeleiden. Reken op een ervaren frisse blik die u helpt om een strategie op maat uit te tekenen, u ondersteunt om moeilijke knopen door te hakken, advies geeft over relevante innovatie en u versterkt om voorsprong te nemen in een wereld die steeds digitaler wordt.

Benieuwd hoe ConXioN u kan helpen met uw digitale transformatie?

Slim, efficiënt en veilig samenwerken in een digitale wereld

Cloud computing en digitalisering hebben een enorme impact op hoe uw team vandaag samenwerkt. Omdat u alle kennis online kan centraliseren, wordt het veilig raadplegen en delen van informatie eenvoudiger dan ooit. Een digitale werkplek ondersteunt uw medewerkers om mobieler, efficiënter en productiever te zijn. Uw team heeft enkel een internetverbinding nodig om overal met dezelfde mogelijkheden als op kantoor te werken. En die flexibiliteit bepaalt de slagkracht van uw onderneming.

Kies voor een infrastructuur die een digitale werkplek ondersteunt

In deze digitale tijd is een digitale werkplek geen nice-to-have, maar een must-have. Als u uw team niet versterkt met collaboration tools, gaan ze zelf op zoek naar manieren om efficiënter samen te werken. Bedrijfskritische informatie wordt gedeeld via ongecontroleerde wegen, zoals Facebook, WeTransfer of Dropbox. Zo verliest u het overzicht en de controle over gevoelige data. En dat is het laatste wat u wil. Zeker nu privacy en security hoog op de agenda staan. Net daarom maken veel ondernemingen de overstap naar een centrale cloudomgeving. Verhuizen naar de cloud betekent kiezen voor meer flexibiliteit, altijd veilig toegang tot informatie, eenvoudig datamanagement en een betere onderlinge samenwerking.

Verzoen veiligheid en toegankelijkheid

Hoe zorgt u ervoor dat uw informatie altijd op een veilige manier beschikbaar is? Het is een stevige uitdaging om de perfecte balans te vinden tussen toegankelijkheid en veiligheid. Alles staat of valt met uw onderliggende infrastructuur. Een krachtig netwerk is onmisbaar om overal toegang mogelijk te maken. Bovendien moet u inzetten op doorgedreven identity management en al uw devices eenvoudig kunnen beheren om optimale veiligheid te garanderen. Het is belangrijk om te begrijpen dat een digitale werkplek veel meer inhoudt dan een handvol handige tools. Pas als alles achter de schermen op punt staat, kan u genieten van een digitale werkplek die uw onderneming performanter maakt.

Engageer, motiveer en begeleid uw team

Een digitale werkplek kan uw organisatie versterken, maar uiteindelijk bepaalt uw user adoption rate de echte meerwaarde. Het is uw team dat efficiëntiewinst boekt door de tools elke dag te gebruiken. Bij verandering is het dan ook cruciaal om de eindgebruikers altijd voorop te zetten. Engageer en motiveer uw medewerkers om innovatie te omarmen. Betrek hen actief bij een nieuw project en laat uw onderneming begeleiden door een IT-partner die sterk inzet op employee empowerment.

Hoe ConXioN uw onderneming kan versterken met een digitale werkplek?

De CIO als strategische spilfiguur

Digitale transformatie en nieuwe technologie dagen ondernemingen uit en stellen hogere eisen aan uw IT-afdeling. Van kostenpost naar ultieme business driver: de rol die IT binnen uw organisatie speelt, wordt steeds doorslaggevender. Wie wendbaar wil blijven, moet technologie strategisch inzetten om sneller, efficiënter en doeltreffender te werken. Die digitale evolutie geeft de CIO een grote verantwoordelijkheid. Vroeger stond de CIO enkel in voor het operationeel beheer van de IT-infrastructuur, vandaag bepaalt hij als strategische spilfiguur de cruciale beleidslijnen die uw digitale business doen slagen. 63% van de CIO’s wereldwijd focust zich vandaag dan ook meer op projecten die geld opbrengen in plaats van besparen. *

CIO als business process manager

Bij bedrijven die digitaliseren, verkleint de kloof tussen business en IT. 70% van de CIO’s merkt dat hun job strategischer wordt. * En dat hoeft niet te verbazen. De CIO kent alle bedrijfsprocessen door en door. Hij is dus perfect geplaatst om erover te waken dat de kansen van digitalisering optimaal worden gegrepen.

Zijn rol verschuift van de CIO die IT operationeel stroomlijnt naar een Business Process Manager. Zijn nieuwe takenpakket bestaat vooral uit optimalisatie, automatisering, data-analyse en innovatie. Waardoor hij vaker moet samenwerken met de R&D-afdeling. En ook dat levert nieuwe uitdagingen op. Kortom: een CIO zorgt er vandaag niet alleen voor dat alles achter de schermen vlekkeloos werkt, maar drukt zijn stempel op de bedrijfsstrategie en maakt van IT een echte meerwaarde voor uw volledige onderneming.

Meer ruimte voor innovatie met de juiste IT-partner

Is het interessant om naar de cloud te verhuizen? Of is het voordeliger om voor een hybride IT-infrastructuur te kiezen? Is gevoelige informatie voldoende beschermd? Welke nieuwe technologie is relevant? Het zijn vragen die elke CIO bezighouden en waarvoor steeds meer expertise nodig is om ze doordacht te beantwoorden. Het bouwen, beheren en onderhouden van een moderne IT-omgeving wordt dan ook veel complexer. En dat net nu applicaties veelzijdiger worden, de CIO meer tijd investeert in strategie en er meer wordt ingezet op innovatie en groei.

Bedrijven hebben het dan ook moeilijk om de juiste mensen aan te werven die hun kritische infrastructuur veilig, beschikbaar en performant kunnen houden. Het is dan ook geen verrassing dat er vaker een beroep wordt gedaan op een externe IT-partner. Een betrouwbare en ervaren speler die het traditionele takenpakket van de CIO probleemloos kan overnemen. Op die manier heeft hij meer tijd om op de relevante innovatie en strategische beslissingen te focussen die echt het verschil maken.

* CIO survey van KPMG en Harvey Nash: jaarlijkse rondvraag (2016 – 2017) bij 4500 CIO’s uit 86 landen.

Benieuwd wat wij voor uw onderneming kunnen doen?

Waarom een overstap naar de cloud uw beste zet is als accountant

WAAROM EEN OVERSTAP NAAR DE CLOUD UW BESTE ZET IS ALS ACCOUNTANT

Win meer tijd voor uw klanten en blijf wendbaar in een digitale economie

Niemand ontsnapt aan digitalisering, zeker de accountancywereld niet. Die omslag heeft een ingrijpende impact op de rol die een boekhouder vervult. Een accountant is vandaag niet meer alleen bezig met cijfers, maar denkt ook strategisch mee met klanten over hoe ze hun bedrijfsdoelstellingen optimaal kunnen realiseren. Hun rol verschuift van klassieke boekhouder die de balans opmaakt, naar een bevlogen business advisor die mee de richting bepaalt. Om die nieuwe rol goed in te vullen, stijgt de vraag naar een moderne en veilige IT-omgeving die uw team perfect aanvult en u meer mogelijkheden geeft om klanten beter te ondersteunen met real-time inzicht en doelgericht advies. Een vraag waarop de cloud het perfect antwoord is.

Geen eigen servers, minder zorgen

Wie voor een cloudomgeving in Microsoft Azure kiest, kiest voor minder zorgen. Zowel op financieel als technisch vlak. U vermijdt hoge terugkerende investeringen en betaalt enkel voor wat u verbruikt. De schaalbaarheid van de cloud is een groot pluspunt, want met een lokale server blijft het gokken hoeveel capaciteit uw boekhoudkantoor nodig heeft. Microsoft Azure groeit en krimpt kostengewijs flexibel mee met uw onderneming. Zo bespaart u eenvoudig heel wat operationele kosten.
Wat de cloud nog aantrekkelijker maakt, is dat u niet zelf moet instaan voor het dagelijkse beheer, het onderhoud en de beveiliging van uw IT-omgeving. Microsoft Azure voldoet aan de scherpste veiligheidseisen. Uw gegevens zijn altijd optimaal beschermd. Back-ups gebeuren automatisch en u werkt steeds met de meest recente versie van uw tools, wat veel veiliger is. En dat is vandaag ontzettend belangrijk in het kader van de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving. U kan dus op beide oren slapen door uw technische zorgen over online veiligheid en continuïteit in de ervaren handen van uw cloudprovider te leggen.

Flexibiliteit maakt wel degelijk het verschil

Een flexibele en efficiënte IT-infrastructuur wint aan belang in de snel veranderende accountancywereld. Want een cloudomgeving versterkt uw medewerkers en maakt hen veel mobieler. Ze kunnen overal werken met dezelfde mogelijkheden en even productief als op kantoor, bijvoorbeeld op locatie bij een klant. Die flexibiliteit en dat persoonlijke contact zijn vandaag belangrijke concurentiële voordelen geworden. Bovendien geeft Microsoft Azure u meer tools om ondernemers beter wegwijs te maken in de cijfers achter hun onderneming. Door een overstap naar de cloud heeft u dus alles in handen om uw adviserende rol optimaal in te vullen, wendbaar in te spelen op nieuwe klantverwachtingen en als boekhoudkantoor competitief te blijven in een digitale economie.

Naar de cloud met de juiste partner

Uw IT-omgeving is veel meer dan een handig hulpmiddel. Het is de absolute business driver die uw boekhoudkantoor wendbaar maakt en u voorsprong geeft. De cloud mag dan wel een eenvoudig en krachtig concept zijn, een probleemloze migratie en het management achteraf vraagt ervaring en expertise. Maar laat u daar vooral niet door afschrikken. Hoe groot de stap naar de cloud ook lijkt, de juiste partner laat die drempel helemaal verdwijnen. En die partner wil ConXioN zijn.
ConXioN is een ervaren speler die uw boekhoudkantoor performanter en future proof maakt door u te begeleiden naar de cloud en daarna het beheer en onderhoud van uw nieuwe omgeving in handen te nemen. Zo kan u zich als accountant volledig focussen op wat echt het verschil maakt: meer persoonlijk contact met uw klanten om hen altijd optimaal te adviseren.

De spreidstand binnen uw IT-beheer

DE SPREIDSTAND BINNEN UW IT-BEHEER

Vind de balans tussen toegankelijkheid en veiligheid in uw boekhoudkantoor

Boekhouders en fiscalisten werken dagelijks met gevoelige gegevens en dat gebeurt steeds vaker digitaal. Daarom stijgt in de accountancywereld de vraag naar een efficiënte en high-end beveiligde IT-infrastructuur. Een online omgeving die medewerkers mobieler maakt en waar ze alle informatie binnen handbereik hebben, maar waar data ook optimaal beschermd zijn. Een IT-verantwoordelijke moet dus de perfecte balans vinden tussen toegankelijkheid en veiligheid. Wat best een uitdaging is. Om die spreidstand te verkleinen, verhuizen steeds meer boekhoudkantoren naar de cloud.

Het grootste voordeel van de cloud is niet technisch of financieel

Als we over de cloud spreken, gaat het vaak over het voordelige kostenplaatje of de schaalbaarheid. U moet geen hoge investeringen meer doen in eigen servers en betaalt enkel voor de capaciteit die u gebruikt. Maar de echte meerwaarde van Microsoft Azure is flexibiliteit en toegankelijkheid. Met een lokale server zijn uw medewerkers beperkt tot de muren van uw boekhoudkantoor. Door uw IT-omgeving naar de cloud te verhuizen, brengt u uw tools en documenten samen op een centrale plaats die uw team via elk device kan bereiken. Zo verhoogt u hun productiviteit, zorgt u voor efficiëntiewinst en verbetert u de onderlinge samenwerking.

Er is enkel een internetverbinding nodig om overal te kunnen werken met dezelfde mogelijkheden als op kantoor, zoals bijvoorbeeld op locatie bij een klant. Die flexibiliteit is vandaag een concurrentieel voordeel van onschatbare waarde geworden. Want door digitalisering en automatisering verschuift het werk van een accountant steeds meer naar business consultancy. En een overstap naar de cloud geeft u alle handvatten om die nieuwe rol perfect in te vullen.

Flexibel werken en toch altijd optimaal beveiligd

Het belang van een uiterst beveiligde IT-omgeving kan alleen maar worden onderschat, zeker in de accountant- en fiscale sector. Een boekhoudkantoor draait volledig op gevoelige data en het laatste wat u wil, is die vertrouwelijke informatie verliezen. Toch is voor veel kmo’s de financiële inspanning te groot om kwalitatieve ‘disaster recovery’ te voorzien. En dat maakt een overstap naar Microsoft Azure nog interessanter. Want sinds de onstuitbare opmars van cloud computing is high-end security niet langer alleen weggelegd voor grote bedrijven.

Wie voor Microsoft Azure kiest, kiest voor een omgeving die voldoet aan de strengste veiligheidseisen tegen een betaalbare prijs. In de cloud gebeuren back-ups automatisch en worden onveilige achterpoortjes meteen gesloten. Uw gegevens zijn dus altijd optimaal beschermd zonder dat u zich er zorgen over moet maken. En dat is vandaag ontzettend belangrijk, want databeveiliging en privacy stonden nog nooit zo hoog op de agenda. Een moderne cloudomgeving garandeert dus niet alleen de continuïteit van uw boekhoudkantoor, maar bereidt u ook beter voor op de GDPR, de aangescherpte Europese privacywetgeving.

De cloud als kracht achter het boekhoudkantoor van morgen

Uw IT is vandaag dus veel meer dan een handig hulpmiddel, het is de absolute business driver die uw boekhoudkantoor wendbaar maakt in een digitale economie. Toch vraagt het ervaring en expertise om uw huidige infrastructuur vlekkeloos te verhuizen naar de cloud en daarna alles optimaal te managen. Net daar wil ConXioN u bij helpen. Reken op een gedreven team van hooggekwalificeerde experts die u een zorgeloze overstap naar Microsoft Azure garanderen. En ook na de migratie blijven wij u ondersteunen via voortdurende training en coaching om zoveel mogelijk voordeel uit uw nieuwe omgeving te halen.

Omdat elke klant anders is, levert ConXioN oplossingen op maat. Laten we samen bespreken waar uw noden liggen en wat u verwacht van uw cloudomgeving. Pas dan kunnen we bepalen hoe wij u het best kunnen helpen.