Hoe werkt Artificiële Intelligentie?

In onze vorige blogpost las je over de geschiedenis van A.I. en hoe A.I. nu al verweven is in onze dagelijkse professionele omgeving, zoals in Microsoft’s Office 365.

In dit artikel lichten we kort toe hoe A.I. werkt en wat het bijvoorbeeld kan.

Omgaan met complexe datasets en algoritmes

A.I. kennen we vooral onder termen zoals ‘machine learning’, ‘deep learning’, ‘computer vision’, ‘NLP’ en ‘cognitive computing’. Elk heeft zijn eigen toepassingsgebied. Waar het bij A.I. om draait, is slim om te leren gaan met verschillende vormen van data zoals geluid, beeld en spraak. Hier worden slimme algoritmes op losgelaten en ontstaan er nieuwe patronen en relaties, die de computer dan weer intelligenter maken. In sommige gevallen kan een systeem deze data zelfs zo interpreteren dat het voorspellingen kan gaan maken.

‘Big Data’ bijvoorbeeld worden via A.I. gekneed tot handelbare en overzichtelijke datasets, die proactieve besluitvorming een pak makkelijker maken.

Data modelleren, patronen en relaties herkennen

Artificiële Intelligentie begint wanneer data ‘gekneed’ wordt en nieuwe of bijkomende relaties legt, waardoor het systeem bijleert. Een computer leert patronen herkennen en levert veel rijkere analyses en informatie aan die voorheen niet bekend was. Op basis van die nieuwe relaties worden bijvoorbeeld voorspellingen mogelijk. Het systeem heeft zich namelijk getraind en gaandeweg bijgeleerd.

A.I.-algoritmes kunnen heel complex worden wanneer ze verschillende verwerkingslagen bevatten. A.I. kan op hoog niveau abstracties van data maken. Maar het kan ook heel repetitieve taken overnemen en uitvoeren.

Verzekeringen bijvoorbeeld experimenten momenteel met A.I. door fotoreeksen van autoschade te analyseren. De computer leert foto’s herkennen en interpreteren en zal in staat zijn om op basis van enkele beelden een schadeclaim te aanvaarden of verwerpen.

Context en gedrag leren begrijpen

Toepassingen zien we in bijvoorbeeld het herkennen van (delen van) afbeeldingen of toepassingen waar gezichts- en emotieherkenning wordt ingezet. Een voorbeeld daarvan zien we met slimme camera’s in bedrijven en in het straatbeeld. Maar ook in spraak-, taal- en audioherkenning is A.I. al sterk aanwezig. Ook gedrag, context en emotie leren begrijpen is mogelijk. Denken maar aan Deep Blue die tienduizenden schaakwedstrijden analyseerde en zo de zetten van zijn tegenstander kon gaan inschatten. Slimme chatbots in customer service-omgevingen kunnen door interactie met een klant bijleren wanneer die feedback geeft. Zo wordt ook die bot weer slimmer per interactie.

Hoe A.I.  in audio en spraak het verschil maakt, zien we al in Google’s Home en Microsoft’s Speech Recognition. Die zijn in staat een breed scala aan taken aan te sturen. Spraakherkenning op zich is niet nieuw, maar ze wordt wel steeds slimmer. Wist je trouwens ook dat je pc zichzelf in slaapstand kan zetten op basis van gezichtsherkenning en – activiteit? Als de camera je gezicht niet meer detecteert, gaat het systeem in slaapmodus zodat anderen niet zomaar in je computer kunnen. Eens je terug voor het scherm komt, herkent het systeem je en start het weer op.

Andere toepassingen zien we in intuïtieve netwerken : het netwerk wordt zelf één grote sensor. Het is zelf in staat om autonoom de juiste veiligheidsregels toe te passen op het netwerk.

Conclusie?

Artificiële Intelligentie heeft een grote en positieve impact op ons zakelijk en privéleven. We gebruiken het om spraakgestuurd te e-shoppen, om intelligentere netwerken in bedrijven op te zetten, en veiligheid te verhogen met slimme camera’s. Maar A.I. biedt ook een aanzienlijke meerwaarde in R&D en productinnovatie.

Benieuwd wat A.I. voor jou kan betekenen?

In onze volgende blogpost geven we je enkele voorbeelden van A.I.-toepassingen in en voor bedrijven.

Wat is A.I. en wat kan ik er mee?

Slimme machines in productie-omgevingen, intelligente chatbots op sociale media. Hoe zal A.I. ons zakelijk en privéleven beïnvloeden? Zorgt het voor meer of minder jobs? En wist je dat je al meer gebruik maakt van A.I. dan je dacht?

Via een reeks blogposts geven we je een overzicht van A.I.: wat is het, hoe werkt het en wat kan het voor je business betekenen.  Deze eerste blogpost geeft je een blik op de geschiedenis van A.I. en hoe A.I. vandaag al verweven is in ons dagelijks professioneel leven.

Wat begrijpen we eigenlijk onder Artificiële Intelligentie?

Artificiële Intelligentie is een verzamelnaam voor algoritmes die menselijke taken kunnen uitvoeren. A.I. heeft al een hele weg afgelegd. De basis ervan werd gelegd in 1950 toen computerwetenschapper Alan Turing een test voorstelde rond machine-intelligentie. Zijn vertrekpunt was dat, als een machine een mens kan doen geloven dat die met een ándere mens in interactie is, die machine over intelligentie beschikt. De Turing Test was “geboren”. Sinds dat idee deden vele bedrijven moeite om machines slim te maken en bijvoorbeeld autonoom te laten fungeren en beslissingen te nemen. Herinner je Deep Blue, de schaakcomputer die in 1997 Gary Kasparov versloeg. Die computer had zich het schaken meester gemaakt door tienduizenden schaakwedstrijden te analyseren en simuleren.

De geschiedenis van A.I. (klik op afbeelding voor volledige weergave)

Worden machines slimmer en jobs bedreigd door A.I.?

Volgens het rapport “The Future Of Jobs 2018” (WEF, World Economic Forum), zal in 2025 meer dan de helft (52%) van het werk uitgevoerd worden door programmeerbare machines. Nu is dat al zo’n 29%. Daartegenover staat dan wel dat tegen 2022 maar liefst 133 miljoen banen zouden bijkomen in de ICT-sector. Natuurlijk heeft de automatisering, robotisering en artificiële intelligentie invloed op de werkgelegenheid. Volgens de studie zal er weliswaar ook meer vraag komen naar jobs waarbij “menselijke vaardigheden” nodig zijn zoals in de verkoop, marketing en klantenservice. A.I. zal de mens dus helemaal niet vervangen.

Wat zijn de mogelijkheden van A.I. voor bedrijven?

De grootste uitdaging om met A.I. om te gaan, zal erin bestaan om ons te blijven ontwikkelen op vlak van creativiteit, kritisch denken en overtuigen: menselijke vaardigheden dus. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Via Machine Learning worden onder meer switches in netwerken slimmer én veiliger. Grotere (productie)bedrijven zijn in staat sneller ‘Big Data’ te analyseren via A.I. en strategisch en predictief in te zetten om betere bedrijfsbeslissingen te nemen.

A.I. kan er ook voor zorgen dat kantoren en zelfs volledige gebouwen ‘slimmer’ worden. Een combinatie van onder meer sensoren, Microsoft Azure Cloud en Power BI kunnen de efficiëntie in bijvoorbeeld het boeken van vergaderzalen aanzienlijk verhogen. Flex-plekken kunnen worden gemeten over de tijd naar bezetting, duur van bezetting, gewenste boekingen,…waardoor het achterliggend systeem patronen leert herkennen en zelf al dan niet proactief suggesties en notificaties uitsturen naar wie op zoek is naar een flexplek op een bepaald moment.

A.I.-toepassingen in Microsoft Office 365

Maar ook, vaak zonder we het merken, is Microsoft Office 365 al doorspekt van A.I.-toepassingen:

 • My Analytics vat jouw dagelijkse activiteiten samen en suggereert waar je beter of productiever kan werken of je tijd indelen
 • je Outlook Inbox prioriteert berichten en ontlast je van ongewenste mail of nieuwsbrieven. Zo word je minder afgeleid en werk je productiever
 • Microsoft Powerpoint kan jouw foto’s analyseren en bij een nieuwe presentatie automatisch foto’s voorstellen die in je powerpoint kunnen passen
 • Microsoft Stream is in staat automatisch transcripts en captions te voorzien bij bijvoorbeeld jouw presentaties wanneer je deze online zet
 • Microsoft Excel is in staat je data mee te analyseren en bijhorende visuals (grafieken bijvoorbeeld) voor te stellen om je data beter te visualiseren.

En zo zijn er nog tal van A.I. toepassingen die je heel wat tijd besparen en je productiviteit aanzienlijk verhogen.

Conclusie?

A.I. biedt een gigantisch potentieel aan toepassingen en kan pure executieve herhalende jobs automatiseren en optimaliseren.  A.I. zal op de bedrijfswereld een enorme en positieve impact hebben en innovatie stimuleren. De mens zal het niet vervangen, maar wel aanzienlijk en sterk assisteren.

Hieronder zie je alvast een overzicht op welke gebieden A.I. haar toepassing al vindt. Ook hier wordt A.I. vaak ingezet om predictief beslissingen te nemen.

In onze volgende blogpost leggen we je uit hoe Artificial Intelligence precies werkt.

Hoe maakt Smart Technology je bedrijf sterker?

Hoe versterk je je business met Smart Technology? Hoe zet je die in om je business en businessmodel (digitaal) te verstevigen? Hoe bereid je je voor op een succesvolle Digitale Transformatie? Waarom zou je het doen en hoe begin je daar aan?

Laat je omringen en begeleiden door digital experts

Slimme Technology strategisch inzetten, vraagt om een sterke visie en een hoop expertise. Het gebeurt niet over een nacht ijs. Die expertise, know-how en ervaring willen we graag je met delen in ons gloednieuw Experience Center.

We leggen je uit waarom je digitale pijlers zo belangrijk zijn in deze immens snel evoluerende digitale wereld en hoogtechnologische ontwikkelingen. Je digitale fundamenten (zoals een sterk en veilig netwerk, een flexibele storage-oplossing en smart collaboration) bepalen mee het succes van je digitale transformatie. Je moet tenslotte snel kunnen schakelen en wendbaar zijn als je de huidige en toekomstige uitdaging vlot aan wil kunnen.

In ons Experience Center zié en belééf je de meest recente en toekomstige vernieuwende technologie en leer je er zelf mee werken, zodat sneller en concreter duidelijk wordt wat deze technologieën voor jouw business kunnen betekenen.

Dé interactieve weg naar een Smart Digital Business

Innoveren doe je niet zomaar. Om je business hiervoor klaar te maken, kan je dus bij ons in het CEC terecht. Wissel er van ideeën uit met onze Digital Innovation Advisors en laat je inspireren en begeleiden. En tijdens 1-on-1 sessies maak je de concrete vertaalslag naar jouw business. Wij met ConXioN begeleiden je doorheen je hele IT- en Digital Transformation traject, van a tot z.

Wil je weten hoe je het verschil maakt in en met je business door vernieuwende technologie te gebruiken? Wil je weten wat de stand van zaken is omtrent Smart Technology? Heb je vragen hoe je die kan implementeren in je (dagelijkse) business? Je kan in het CEC terecht voor onder meer Digital Collaboration Sessies, Deep Dive Sessies rond digitaal samenwerken , een individuele Inspiration Tour, of zelfs hackathons.

Haal het diepste uit ons inspiratiecentrum en maak je business een Smart Digital ‘Future Proof’ Business.

Experience Center wordt inspirerende hoogtechnologische lab-omgeving

Voorbij de technologische hypes

De voorbije jaren passeerden vele ‘hypes’ de revue. Sommige van hen werden blijvers, andere verdwenen even snel als ze kwamen. Reden van dat laatste? De tijd is gekomen om technologie-hypes sneller te concretiseren, toegankelijk en toepasbaar te maken voor bedrijven en publiek. Er is nood aan snellere duidelijkheid wat een nieuwe technologie concreet kan betekenen en opleveren.

Experience Center als inspirerende hoogtechnologische lab-omgeving

Vaak ontbreekt het ondernemingen nog de kennis wat de concrete mogelijkheden zijn voor hun business. Wat kan technologie betekenen in hun R&D en productinnovatie, en wat in bijvoorbeeld hun ‘customer service’ of algehele ‘Customer Experience’?

Het CEC moedigt ondernemingen aan gebruik te maken van het Experience Center als inspiratiebron, als ruimte voor offsite meetings, om samen een hackathon te organiseren, om ‘education’ en ‘next generation’ toe te laten met het Experience Center als rode draad en als bron van inspiratie.

Het CEC wil ondernemingen laten beleven hoe het is om met IoT bezig te zijn, hoe Artificiële Intelligentie te interpreteren en hoe deze in te zetten in slimme oplossingen en zo de meerwaarde ervan te kunnen inzien. Het Experience Center wil onder meer Virtuele en Augmented Reality toepassen in een brede waaier van sectoren, maar vooral ook tastbaar maken.

Smart Technology vraagt om de juiste digitale fundamenten

De tijd is gekomen dat bedrijven over de juiste digitale pijlers beschikken, willen ze met een gerust hart de digitale toekomst en Smart Technology omarmen. Dat vraagt om de juiste investering in een veilige, flexibele en snel wendbare ICT-infrastructuur. Die is van cruciaal belang om te kunnen differentiëren en innoveren. ICT-bedrijf ConXioN begeleidt ondernemingen in hun digitale transformatie en bij het opzetten, aanpassen en versterken van IT-infrastructuur, zodat bedrijven digitaal ‘future proof’ zijn en Smart Technology kunnen gaan inzetten. In de verschillende ‘corners’ van het CEC wordt het belang van een goeie ICT-infrastructuur duidelijk toegelicht en kunnen bedrijven advies inwinnen bij de digital experts van het CEC.

Kennis delen met regionale bedrijfswereld en onderwijs

De unieke Experience lab-omgeving wordt dé centrale plek en netwerkpunt voor de regionale bedrijfswereld, onderzoek en innovatie. Kmo’s laten kennis maken met ‘smart technology’ in een reële en tastbare digital omgeving, met vertaalslag naar bedrijfstoepassingen. Zo willen het CEC en ConXion het digitale ondernemerschap stimuleren en faciliteren, want “slim inzetten op en investeren in ‘Smart Technology’ wordt de standaard”, aldus Chris Debyser, CEO van ConXioN.

ConXioN opent uniek Experience Center in Waregem met steun van Microsoft

ConXioN  opent een uniek Experience & Innovation Center in Waregem, met ondersteuning van Microsoft. Daar kunnen ondernemingen leren en ervaren hoe ze ‘Smart Technology’ kunnen toepassen in hun bedrijf en in hun digitale transformatie. Kennis rond concrete toepasbaarheid van slimme technologie in ondernemingen ontbreekt nog vaak. Het Experience Center wordt de innovatiehub in een state-of-the-art digitale omgeving die dat zal verhelpen.

Bedrijven in Vlaanderen worden steeds harder geconfronteerd met een digitale wereld die razendsnel verandert. Hun businessmodel komt onder druk te staan en moet aangepast worden aan de huidige digitalisering. Daarbij speelt technologie in toenemende mate een doorslaggevende rol. Technologie helpt bedrijven in hun digitale transformatie en faciliteert tal van bedrijfsprocessen. De kennis over de concrete toepasbaarheid van innoverende slimme technologie ontbreekt echter nog vaak bij ondernemingen. Daar moet het ConXioN Experience Center, powered by Microsoft, verandering in brengen. Bedrijven kunnen er zien en beleven hoe toepassingen zoals onder meer Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), Internet of Things (IoT) en Virtual Reality (VR) vertaald kunnen worden naar tastbare en rendabeler bedrijfsprocessen. Het Experience Center moet daarnaast bedrijven samenbrengen en een platform voor co-creatie en innovatie worden in de regio rond Kortrijk en Waregem.

“Met het Experience Center willen we ondernemingen laten kennismaken met de mogelijkheden van alle recente en toekomstige technologische innovaties”, zegt Chris Debyser, oprichter en zaakvoerder van ConXioN. “Hier wordt al jaren veel over gepraat, maar het is tijd om dit alles concreet en toepasbaar te maken. De speeltijd is voorbij, bedrijven moeten weten hoe dit voor hen en voor hun klanten een meerwaarde oplevert. Zo willen we voortrekker worden in duurzaam digitaal ondernemen in Vlaanderen. Dat doen we door een laagdrempelig platform aan te reiken waar de regionale bedrijfswereld kan samenkomen en zich laten inspireren en begeleiden.”

Stimulans voor regionale werkgelegenheid

Bedrijven krijgen met het Experience Center een unieke lab-omgeving waar innovatie en kennisdeling wordt gestimuleerd en waaruit innovatieve oplossingen en toepassingen zullen voortkomen. “Dat zal een enorme bonus opleveren voor de bedrijven uit de wijde omtrek”, zegt Debyser. “Door nieuwe technologieën slim en strategisch te leren inzetten, doen zij kennis en ervaring op die hen een voordeel geeft tegenover de concurrentie. De return die dat oplevert, zal goed zijn voor de werkgelegenheid in de streek. Ten slotte zetten ze zich zo in de markt als een vooruitstrevende werkgever, wat dan weer de braindrain uit West-Vlaanderen moet beperken.”

In de ruimte van het Experience Center worden bedrijven door verschillende interactieve ‘corners’ geleid waar ze zelf aan de slag gaan. “Dit zal dus geen theoretische oefening zijn”, zegt Debyser. “We gaan voor een ervaring, waarbij mensen zoveel mogelijk zelf kunnen werken met de systemen en de mogelijkheden die we aanreiken.” In totaal beslaat het Experience Center meer dan 500 vierkante meter.

Microsoft als partner

ConXioN gaat voor het Experience Center een uniek partnership aan met Microsoft. Beide bedrijven werken al jaren intensief samen. De oprichting van Het Experience Center is daarin een volgende stap. ConXioN is meteen de eerste Microsoft-partner in België die dit soort samenwerking opzet. “Wij zijn verheugd dat partner ConXioN op basis van hands-on workshops en inspirerende sessies de Microsoft visie rond digitale transformatie op grote schaal mee zal uitdragen. Dit vormt de perfecte aanvulling op het Microsoft Technology Center in Zaventem”, zegt Didier Ongena, General Manager van Microsoft in België. “Het Experience Center zal kmo’s in Vlaanderen inspireren in hun Digitale Transformatie. Deze transformatie zal bijdragen tot ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten, betere ondersteuning van klanten en de optimalisatie van bestaande bedrijfsprocessen”.

Koploper in de markt

Het Experience Center zet in op allerlei vormen van beleving. ConXioN en haar partners zullen er onder meer events, informatiesessies, opleidingen, hacktahons en gastcolleges organiseren. “Als IT-bedrijf geloven we hard in vernieuwing en onderzoek”, zegt Chris Debyser. “Inzetten op en investeren in slim en digitaal ondernemen wordt immers de standaard.”

Naast Microsoft werken ook Hewlett Packard Enterprise, HP Inc en Cisco mee aan het Experience Center. Zij nemen elk een deel van de ruimte in om hun recentste technologische toepassingen aan te reiken. Er staat ook een samenwerkingsverband met het hoger onderwijs in de steigers. Die moet zorgen voor een kruisbestuiving tussen alle partners en zo innovatie blijven stimuleren. Het Experience Center wil innovatiekoploper worden op de markt.

Het Experience Center ligt in kantorenpark 17 West op de Kalkhoevestraat 30/4.1 in Waregem.

Aanzienlijke stijging cybercriminaliteit tijdens Valentijnsperiode

Wie Valentijn zegt, die zegt cadeautjes en verrassingen. En wie verrassing zegt, die zegt “stiekem proberen regelen”. En zo worden de geschenkjes, romantische citytrips met bijhorend ‘cosy’ hotel en fles champagne – en vergeet de rozen niet – wel vaak tijdens de middagpauzes op werk geregeld.

Even vlug via de zoekmachine zoeken naar de beste en aantrekkelijkste deal en de kaart bovenhalen. Zo, klaar. Dat wordt een mooi weekendje weg met de geliefde.

Maar er komt ook steeds vaker een andere verrassing bij te kijken: een veel minder aangename.

Piek in cybercriminaliteit tijdens Valentijnperiode

Tijdens periodes als de nieuwjaarsperiode en Valentijn, zien we een duidelijke stijging in cybercriminialiteit. Hackers zien hun kans schoon en ‘fake websites’ schieten als paddestoelen uit de grond, ongemerkt voor de surfer. Ze verschijnen tussen de betaalde advertenties en lijken een heel betrouwbare boekingswebsite. Een verzamelwebsite van aantrekkelijke deals, of een kopie van een bekende website.

Phishing is sneller gebeurd dan je denkt

Wie er op inlogt of boekingen en betalingen doet, bevindt zich op glad ijs. Voor hackers is het een koud kunstje kredietkaartgegevens online te stelen (phishing). Maar ook via advertenties op het internet, en via ogenschijnlijk betrouwbare e-mails worden gegevens vaak en makkelijk gestolen!

Om je te helpen veiliger te surfen en online te shoppen, geven je graag enkele tips:

 • Denk voor je klikt. Klinkt simpel, maar die ene te snelle klik kan het verschil maken
 • Klik niet zomaar op aantrekkelijke internetreclame. Bekijk heel goed welk websiteadres er bij staat. Soms verschillen die maar enkele letters van de echte.
 • Bezoek je toch een website? Kijk dan of die een juist beveiligingscertificaat heeft (je ziet dat onder meer door de ‘S’ na ‘http’) Let op: dit betekent nog geen garantie te zijn dat het om een betrouwbare website gaat
 • Wees kritisch: kan die superaanbieding wel? Is het niet iéts te mooi om waar te zijn? Ga niet te snel in op dit soort aanbiedingen tijdens feestperiodes of dagen als Valentijn: er is steeds een piek in cybercriminaliteit tijdens die dagen.
 • Zorg voor een veilige internetverbinding, zowel thuis als op het werk. Cisco Umbrella bijvoorbeeld kan website op autoriteit en betrouwbaarheid inschatten en websitebezoeken blokkeren als die een slechte of ongekende reputatie heeft. Zo ben jij niet enkel beschermd, maar ook je device en – ja – zelfs je hele bedrijfsnetwerk
 • Dubbelcheck: kijk wie de afzender is. Bekijk de inhoud. E-mails worden heel vaak vervalst en lijken echt te zijn, bv van je baas of collega. Twijfel je? Bel de persoon even op om na te gaan of de email wel echt van hem of haar komt.
 • Gebruik slimme en veilige software zoals Office 365. Die komt met een slimme mailbox die vreemde of dubieuze afzenders kan afblokken, zodat ze je mailbox niet eens kunnen bereiken.
 • Neem geen risico: moet je bij een boeking, bestelling of betaling online naar het buitenland overschrijven? Doe dit dan vooral zeker niet. Zo vermijd je dat je kaartgegevens worden gestolen en men aan je bankrekening kan.

Wil je zeker zijn van je stuk en optimaal beveiligd? Zowel thuis als op kantoor?

Via een gelaagde security krijgen cybercriminelen geen kans meer.

Extra Korting in februari op Microsoft Surface Pro en Surface Laptop

 

De veelzijdige Surface Pro krachtpatser

Surface pro
Met de Microsoft Surface Pro breng je een mobiele krachtpatser in huis en op je werk. Hij verzekert je verbluffende prestaties en resultaten dankzij zijn snelle processor en hoog gebruiksgemak. Hij is licht en dus makkelijk overal meeneembaar. Gebruik hem in tablet-, laptop, of studiomodus en overtref jezelf. De Surface Pro is je trouwe mobiele professionele partner, eender waar en wanneer.

De Surface Pro samengevat:

 •  geniet van absolute mobiliteit
 •  makkelijk mee te nemen in uw tas
 •  ultralicht in dragen
 •  een helder en verbluffend touchscreen
 •  tot maar liefst 13 uur batterijduur
 •  perfecte en krachtige multitasker met Office
 •  ongezien veelzijdige partner in dagelijks professioneel en mobiel gebruik
 •  combineer het beste van een tablet en een laptop
 •  cover, muis en pen afzonderlijk verkrijgbaar in verschillende kleuren

Geniet nu van

 • 20% op de Surface Pro 5 (i5 , 128 GB)
 • 25% op de Surface Pro 5 (i5, 256 GB en hoger)

De Surface Laptop: verbluffend sterk

Surface Laptop

Verbluf uzelf en anderen met deze ongekende sterke en veelzijdige laptop. Hij kenmerkt zich door een heel stijlvol design en krachtige processor. U kunt overal op hem rekenen want hij makkelijk en licht in dragen. Neem je kantoor mee naar eender waar je wil en geniet van absoluut vrij mobiel werken met deze krachtpatser van formaat.

De Surface Laptop samengevat:

 •  stijlvol design en snelle processor
 •  ultralicht en veelzijdig
 •  makkelijk mee te nemen
 •  helder touchscreen
 •  lange batterijduur
 •  ideaal om overal te werken en te rekenen op een veelzijdig professioneel mobiel kantoor

Geniet nu van:

 •  30% korting op de i5, 128 GB
 •  35% korting op de i5, 256GB en hoger

Primeur in medische wereld met Microsoft Hololens

In 2015 werd de Hololens van Microsoft gelanceerd. Het toestel is een AR (Augmented Reality)-bril die je op je hoofd draagt. Met die bril kan je objecten in 3D in de ruimte projecteren.

Moeilijke lancering AR en VR?

Toen de Hololens werd gelanceerd, was het nog niet echt duidelijk welke toepassingen hiermee zouden kunnen ontstaan. VR (Virtual Reality) is erg gekend en geliefd bij gamers. Ook in het onderwijs en de toerisme-sector werd al geëxperimenteerd met VR en AR, maar voorlopig nog zonder blijvende toepassing op dagelijks vlak. Augmented Reality biedt nochtans eindeloze mogelijkheden. Zo kan je je huis in 3D bekijken, er in rondlopen en je kamers inrichten, bekijken welk interieur je best ligt enzovoort. In de toerische sector bijvoorbeeld kies je je gewenste bestemming en ontdek je die volledig en ontdek je zo wat er allemaal te beleven valt. Daar waar VR ietwat meer beperkt en ‘statisch’ is, voegt Augmented Reality elementen toe. Het verrijkt je beeld met extra content en is ook zeer interactief.

Primeur in medische wereld dankzij de Microsoft Hololens

Wat de Hololens enkele jaren geleden nog meer kon betekenen, was tot nu toe niet voldoende gekend. Maar daar is nu concreet verandering in gekomen. Microsoft Hololens zorgt voor een primeur in de medische wereld. Ze wordt sinds kort gebruikt in ziekenhuis Maria Middelares in Gent. Ook een neurochirurg in het UZ van Brussel ziet heel wat mogelijkheden met de Hololens.

Met de AR-bril wordt het mogelijk scans in 3D te gaan bekijken en bijvoorbeeld ook tumoren in 3D beter te bestuderen. De Hololens biedt heel wat mogelijkheden voor artsen: scans kunnen bijvoorbeeld opgevraagd worden zonder dat de bril moet afgezet worden en de bril kan ook met de stem bediend worden. Ook tijdens operaties kunnen deze beelden bekeken worden en dus een hoop bijkomende nuttige informatie bezorgen. In Spanje wordt de bril zelfs als gebruikt tijdens hartoperaties.

Eindeloze mogelijkheden in alle sectoren

Wie dacht dat deze AR-bril gewoon een technisch gadget was, had het duidelijk mis. Niet enkel de medische wereld ontdekt nu ten volle de mogelijkheden van de Hololens en AR. Meer en meer productiebedrijven experimenteren ten volle met deze verrijkende technologie. Verschillende grote bedrijven zien er het volle potentieel in, ook bijvoorbeeld voor HR-toepassingen. Sollicitanten krijgen een ‘preview’ van hun werkomgeving en collega’s, medewerkers genieten interactieve hands-on-opleidingen en leren zo bijvoorbeeld veel sneller om te gaan met bijvoorbeeld nieuwe tools of omgevingen. Denk bijvoorbeeld ook aan tech-labs, IT-omgevingen bekijken en interactief leren hoe iets wordt gefabriceerd, opgezet, geïnstalleerd en hersteld. De Hololens maakt het ook heel toegankelijk om elementen toe te voegen, apps te koppelen aan de bril waardoor opnieuw bijkomende interactieve toepassingen mogelijk worden en de ervaring aangevuld wordt. De mogelijkheden zijn legio.

 

 

(Bron: VRT )

ConXioN sleept 2 Channel Awards binnen

Op de jaarlijkse Channel Awards Belgium, viel ConXioN maar liefst twee keer in de prijzen: als Best SMB Reseller en als Best Integrator. Dank aan iedereen die voor ons stemde!

(CASE) Hoe we Matexi hielpen bij een optimale beveiliging van hun IT- en netwerkomgeving.

MATEXI_cloud

 ‘Welkom in de buurt’ is het motto van Matexi. Al sinds 1945 helpt Matexi 38.000 families een veilige en betaalbare woning te vinden. Tegenwoordig doen ze hetzelfde in 600 buurten in 300 gemeenten.

Veilig wonen, gerust werken in een optimaal beveiligde omgeving

De huidige digitalisering en digitale transformatie komen met ongeziene voordelen, maar ook met nieuwe en bijkomende uitdagingen op vlak van data- en e-mailsecurity. Dagelijks worden duizenden aanvallen gelanceerd via bedrijfsdomein-aanvallen en e-mail hacking.  

Matexi kampte initieel met een gebrekkige en onstabiele netwerkdekking en werd het slachtoffer van een heuse  cyberaanval op haar netwerk. Matexi kwam te rade bij ConXioN, partner van onder meer Cisco, om een uitweg te zoeken naar optimale beveiliging van hun IT- en netwerkomgeving.

Matexi-Cloud

Nood aan betrouwbare, snelle en veilige oplossingen leiden naar ConXioN en Cisco

In een bedrijf van deze orde (+ 400 users en + 900 devices) is stabiliteit, snelheid en veiligheid van cruciaal belang. Het heeft een rechtstreekse impact op de productiviteit en efficiënte van het hele bedrijf en al haar medewerkers. Een betrouwbaar, snel en veilig netwerk is dan ook een absolute ‘must’. Het hoofdkantoor in België, maar ook de andere sites in binnen-en buitenland werden uitgerust met Cisco Meraki Wireless. Er werd aandacht besteed aan beveiliging op endpoint, alsook op web-niveau via onder meer Cisco Umbrella. Deze uitrusting zorgt ook voor een vlotte en secure omgeving voor thuiswerkers van het bedrijf. Vanuit haar hoofdkantoor ‘managet’ ConXioN de volledige IT-omgeving en monitort proactief op eventuele bedreigingen maar ook met oog op continue optimalisatie van het netwerk en de devices.

Wist u dat meer dan 90% van de data-inbreuken start bij e-mail?

Biedt uw omgeving nog voldoende bescherming tegen dit soort indringers? Een statisch systeem geeft geen voldoende zekerheid meer. Dagelijks worden hacking-systemen slimmer en bedreigen uw netwerk- en emailomgeving als nooit tevoren.

De weg naar een ongezien veelzijdige netwerk- en e-mailbescherming

Als totaaloplossing koos Matexi voor een combinatie van Cisco Security oplossingen: Cisco Umbrella, AMP  en Cisco E-mailsecurity (CES) 

Deze gelaagde ‘security’ oplossing zorgt ervoor dat het volledige netwerk voortdurend wordt gescand op mogelijke bedreigingen, aanvallen of malware. Deze combinatie van uiterste gesofisticeerde en intelligente systemen detecteert en analyseert continu, en biedt bij potentiële bedreigingen meteen de juiste oplossingen inzake bescherming. Slimme indringers krijgen geen kans meer uw netwerk binnen te dringen. 

Cisco Security oplossingen bieden u niet alleen de beste en meest geactualiseerde beschermingen tegen data-aanvallen, phishing en andere ransomware, ze biedt u meteen ook alle gemoedrust voor uw bedrijf en uw klanten. Veiligheid zoals nooit voorheen.

Enkele voordelen op een rijtje:

 • Een uitgekiend intelligent systeem zorgt er voor dat nieuwe threats automatisch worden gedetecteerd, geanalyseerd en ook in real-time uw omgeving update met de juiste voorzorgsmaatregels. 
 • Uw e-mail- en netwerkomgeving wordt 24/7 optimaal beveiligd tegen phishing en andere ransomware; bedreigingen worden tegengehouden nog voor ze uw mailbox kunnen bereiken. 
 • Een naadloze integratie met de Cloudomgeving Office 365, zodat ook daar aanvallen geen kans meer krijgen. 
 • Extra beveiliging op bedrijfdsdomein-niveau. Cisco Email Security houdt phishing tegen die gebruikt maakt van uw bedrijfs-url. Zo sluit je ook valse aanvallen uit die gebruik maken van uw domeinnaam. 
 • Continue real-time intelligence updates zorgen ervoor dat u steeds zeker bent dat u de recentste veiligheidsupdates geniet.

Centraal beheer en proactieve monitoring van een snelle, veilige en flexibele werkomgeving

Het bedrijf kan nu berusten op een stabiele, betrouwbare, snelle en veilige IT-omgeving met een “gelaagde security” oplossing: van web-niveau tot end-point devices. Daarbij komt de proactieve monitoring van het hele systeem (netwerk en hardware) door trusted partner en advisor ConXioN. Door een deel over te hevelen naar een cloud-based omgeving en ook op deze laag een verhoogde security en snelheid te garanderen, genieten thuiswerkers van het bedrijf mee van de voordelen die zijn gevonden in deze Hybride IT-omgeving. De hoge graad van beveiliging van het netwerk zorgde ervoor dat het bedrijf sindsdien geen enkele aanval of bedreiging in haar netwerk kreeg.  

Een centraal dashboard via het Meraki Wireless systeem zorgt ervoor dat alle ‘spelregels’ en ‘policies’ centraal kunnen worden opgesteld, uitgerold en beheerd. Dit zorgt voor een snelle wendbaarheid en verhoogde efficiëntie. Dit alles zorgt ervoor dat Matexi en haar medewerkers in alle gemoedsrust kunnen werken, in een stabiele omgeving waar geen plaats meer is voor data-verlies of ‘downtime’ van het netwerk door potentiële ‘threats’. Een proactief en centraal cloud-based management zorgt ervoor dat updates tijdig worden geïnstalleerd zonder hinder in gebruiksgemak voor de medewerkers, de thuiswerkers inclusief.

Benieuwd hoe we je verder kunnen helpen?
Meer info over gelaagde security.