Boeiend artikel over App Development uit Manager Magazines

Apps kunnen ook voor bedrijven een toegevoegde waarde betekenen, maar… – “Grondig overleg met ICT-partner is noodzakelijk”

Interview met Chris Debyser zaakvoerder ConXioN, Christophe Herreman oprichter Stack & Heap en John Naessens,  SoftWise Consultant & Business Development

Sinds tablets en smartphones de markt van mobiele toestellen een nieuwe dimensie hebben gegeven, hebben ook apps de wereld veroverd. Dat geldt zeker in het particuliere segment. Ook voor een kmo kan de creatie van een app relevant zijn, al mag dit zeker geen impulsieve beslissing zijn. “Apps kunnen een functionele en commerciële meerwaarde hebben, maar soms volstaat het ook om de website aan te passen aan de vereisten van responsive design,” weten Chris Debyser en John Naessens (ConXioN, globale ICT-leverancier) en Christophe Herreman (Stack & Heap, appbouwer).

M.M.: Wat is het eerste wat een bedrijf zich moet afvragen als het aan een eigen app denkt?
Christophe Herreman: “Hebben we, voor onze specifieke behoefte, wel een app nodig? Je hoeft geen app te creëren simpelweg om er een te hebben, er moet ook een meerwaarde en een goede inhoud aan verbonden zijn. Het is de taak van de ICT-partner om daar actief in mee te denken. Als de voornaamste behoefte erin bestaat dat de website van het bedrijf ook op mobiele dragers goed kan worden gelezen, volstaat het meestal al om de site aan te passen aan responsive design. In andere gevallen kan de creatie van een eigen app zeker overwogen worden.”

Chris Debyser. “Mensen vinden het gebruikscomfort van een app belangrijker dan het feit dat ze hiermee een deel van hun privacy prijsgeven” Chris Debyser, ConXioN.
M.M.: Welke meerwaarde kan een eigen app voor een onderneming hebben?
Chris Debyser: “Het hangt ervan af voor wie de app bestemd is. Soms is de doelstelling om de mobiele (commerciële of technische) medewerkers van een bedrijf vlot toegang te geven tot alle data. Dat kan door de app te koppelen aan het ERP-pakket van de onderneming. Het voeden van de data is dan vaak het grootste struikelblok. Evengoed kan je een app laten creëren om klanten via e-commerce vlotter te laten bestellen. Eigenlijk zijn de mogelijkheden quasi eindeloos, maar het is uiteraard wel belangrijk vrij nauwkeurig te omschrijven waarvoor de app zal worden ingezet.”

M.M.: Welke technische beperkingen zijn er, en welke repercussies heeft dit op het kostenplaatje?
John Naessens: “Die kostprijs is afhankelijk van de aard van de functionaliteiten, en het aantal functionaliteiten. Ook de technologiekeuze speelt een belangrijke rol. Als de app op de drie grote platformen goed moet draaien via een ‘native’ technologie, is de ontwikkelingskost groter dan bij een hybride oplossing. Die laatste leent zich vooral voor apps waarbij de gebruiker voor input van specifieke data moet zorgen, maar heeft soms functionele beperkingen. Bovendien blijven de drie platforms continu evolueren, waardoor een hybride oplossing telkens weer moet worden hertest. Ook dat kost geld.”

M.M.: Hoe belangrijk is het veiligheidsaspect bij gebruik van apps?
Chris Debyser: “Terwijl een website een afgeschermde omgeving is, bieden apps de mogelijkheid om met de hardware van je toestel te praten. Aan een app zijn bepaalde gebruiksvoorwaarden gebonden, maar doorgaans heeft de particuliere gebruiker echt geen zin om die grondig door te lezen en accepteert hij ze meteen. Mensen staan er niet bij stil dat ze op die manier relevante informatie over hun leven (bijvoorbeeld hun shopgedrag) met de app-eigenaar delen en vinden het vooral belangrijk dat een app hun leven op de een of andere manier comfortabeler maakt.”

Bart Vancauwenberghe
(Foto: Carlo Verfaille)

bron: Manager Magazines

Chris over App Development

“Mensen vinden het gebruikscomfort van een app belangrijker dan het feit dat ze hiermee een deel van hun privacy prijsgeven” Chris Debyser, ConXioN.