Hoe innovatielabs (digitale) vernieuwing stimuleren

Google X. Amazon Lab126. Microsoft Research. IBM Garage. Facebook Reality Lab.

Quasi elke technologiereus heeft haar eigen innovatielab, waar ideeën ontspruiten en nieuwe producten bedacht worden. Zo’n ‘lab’ is een goeie manier om innovatie en groei aan te zwengelen. Zo blijven bedrijven vernieuwend, door zichzelf en hun diensten continu in vraag te durven stellen. Bedrijven die zo een lab beheren, zeggen een duidelijke impact en groei te zien in inkomsten en klantentevredenheid.

Een innovatielab is de ideale plek om ideeën te vormen die een meerwaarde voor business creëren. Dan pas spreken we van innovatie.

Volgens Erik van Ommeren, Senior Director Analyst bij Gartner, is het belangrijk dat een innovatielab een kader creëert dat creativiteit en tijd inzet met een duidelijk doel voor ogen. Dat kan gaan over nieuwe producten ontwikkelen, een nieuwe markt aanboren of bv. om employee engagement te stimuleren. Maar ook co-creatie valt niet te onderschatten. Wie tijdig met de juiste partners rond tafel gaat zitten, ziet in de meeste gevallen een duidelijke meerwaarde aan zijn idee en toekomstig traject toegevoegd worden. Co-creatiepartners denken vanuit eenzelfde opdracht of piste, maar voegen elk hun expertise toe. Zo ontstaat een bijzonder innovatief co-creatieverhaal waar elke partner mee een schakel van een goed draaiende (innovatie)motor wordt, die vaak een flinke voorsprong neemt in de markt.

(Digital) Idea Generation en Transformatie stimuleren: 4 stappen

  • Trendspotting: om te vermijden zomaar of te snel op een Hype te springen, is het belangrijk aan trendspotting te doen. Bekijk wat rondom jou en je bedrijf gebeurt en doet dat gerust op grote schaal. Zo blijf je niet alleen scherp, maar kan je tijdig nieuwe marktopportuniteiten zien opduiken. Onderzoek hoe deze een impact kunnen hebben op je bedrijfsactiviteiten; zijn ze een bedreiging of net een kans? Toets ze af aan je bedrijfsstrategie en waar je als bedrijf in de (nabije) toekomst naar toe wil. Overleg met de ‘decision makers’ in de organisatie en bekijk welke kant je op moet of kan.
  • Ideeën omzetten naar ‘value’: innovatie bestaat er in (meer)waarde te creëren. Een innovatielab is hier de geschikte manier en plaats voor, fysiek of virtueel. Het is de kweekvijver voor ‘Idea Generation’ dat zich kan vertalen in concrete services of producten die een echte meerwaarde brengen, voor jou en je klanten.
  • Communicatie: als ‘kweekvijver’ is het innovatielab aan zet om nieuwe ideeën te genereren en er onderzoek naar te doen. Eens een idee ontstaat, moet hierover coherent gecommuniceerd worden via verschillende kanalen. Zo creëer je snel een klankbord en misschien een breder draagvlak voor je idee. Je zal snel kunnen aftoetsen of dit de piste is die je moet gaan bewandelen. Ideeën hebben tijd, maar ook investeringen, nodig. Die komen er meestal door (externe) funding van bv stakeholders of zelfs een overheidsinstelling. Communiceer duidelijk het wat, hoe en waarom van je idee en wat je er wenst mee te bereiken.
  • Aftoetsten met externe partijen: start-ups, universiteiten en (lokale) overheden zijn dankbare partijen om mee te ‘partneren’. Ze vormen een zeer goed klankbord voor bijkomend onderzoek, feedback of zelfs uitvoering van het idee. Via bijvoorbeeld focusgroepen in het innovatielab ontstaan vaak nieuwe bijkomende inzichten die het idee versterken. Ze zijn ook de geschikte partijen om een heldere ‘value proposition’ neer te zetten die het geheel een richting geeft.

Inspiratie of begeleiding nodig?