STAS: sterk Wi-Fi zorgt voor betere automatisatie

STAS is specialist in trailers, zelflossers en kippers. Het bedrijf heeft meerdere vestigingen in binnen-en buitenland. Deze leider in zijn markt heeft nood aan een ijzersterke dekking in haar kantoren en magazijnen. Dit laat hen toe om via apps verschillende bedrijfsprocessen te automatiseren. Daarom is een stabiel en zeer snel netwerk met optimale dekking van cruciaal belang. Enkel zo kunnen de diensten en processen geoptimaliseerd worden en de service naar oplevering en klanten gegarandeerd.

De aanpak: grondige Wi-Fi audit en optimalisatie AP’s

STAS ervaarde een tekort in Wi-Fi dekking in haar kantoren en magazijnen. Deze is nochtans erg belangrijk voor onder meer automatisering in het magazijn. ConXioN voerde een grondige Wi-Fi audit uit in de gebouwen, met oog op verdere optimalisatie. Omdat Stas met custom apps werkt om verschillende processen via Wi-Fi te automatiseren, is een krachtige dekking echt wel heel belangrijk. De survey legde snel de verschillende pijnpunten bloot en toonde aan waar de dekking moest worden opgetrokken. De verschillende Access Points over het magazijn werden geoptimaliseerd en ge-herpositioneerd zodat een betere dekking en hogere Wi-Fi snelheid ontstaat. Er werden verschillende AP’s op cruciale punten toegevoegd zodat het netwerk een stuk performanter wordt.

Het resultaat: snellere en betere automatisatie in het magazijn

Een hogere dekking en snelheid van het Wi-Fi zorgt voor aanzienlijk betere prestaties. De klant kan haar verschillende bedrijfsprocessen verder automatiseren en in elke centimeter van het gebouw is er optimale netwerkdekking. Werknemers in het magazijn kunnen zo hun custom app waar ze mee werken eender waar gebruiken zonder te moeten inboeten aan snelheid, kwaliteit of service.