Sint-Aloysiusinstituut Lier maakt hun netwerk digitaal klaar

meraki scholen

In onze huidige digitale wereld proberen scholen zo vooruitstrevend mogelijk te zijn, maar de beschikbare middelen ontbreken vaak. Davy Van Hemelen, IT coördinator van het Sint-Aloysiusinstituut Lier, koos daarom voor Cisco Meraki om zijn netwerk eenvoudiger te kunnen beheren met oog op de toekomst.

Het SAL in Lier is verbonden met de Thomas More hogeschool en biedt een brede waaier van studierichtingen aan binnen onder andere zorg en wetenschap. Naast de reeds bestaande faciliteiten voor het secundair onderwijs vanaf de tweede graad, de Bacheloropleiding verpleegkunde en de HBO5-richting komen er dit jaar een internaat en studentenkamers bij. Het netwerk dat momenteel toegang geeft aan meer dan 1300 leerlingen, studenten en leerkrachten zal dan worden uitgebreid om ook 70 kamers in het internaat en 160 studentenkamers te ondersteunen.

De verantwoordelijkheden van een IT manager in een school houden dikwijls meer in dan enkel het beheren van het netwerk. Zo zorgt Davy naast het dagelijks netwerkbeheer onder andere ook voor elektriciteitswerken en renovatie van de schoolgebouwen. Aangezien er maar één collega is die hem hierbij ondersteunt, is het soms moeilijk om daarnaast nog tijd te vinden voor het algemene beleid van de school. “Mijn collega en ik vormen een goed team, maar omdat we een netwerk beheren met meer dan duizend gebruikers kiezen we ook wel voor uitstekende hardware om ons hiermee te helpen.”

Aanvankelijk zocht Davy een oplossing om de twee sites van de school met elkaar te verbinden. Hij vergeleek enkele opties, maar ontdekte snel dat de oplossingen van Cisco Meraki eenvoudig te installeren en te beheren zijn in vergelijking met andere producten. “Om met andere producten te leren werken zou je drie dagen op cursus moeten gaan. Als IT manager in een klein team moet ik een brede kennis behouden en heb ik niet veel tijd om me ergens lang in te verdiepen. Dit maakt Cisco Meraki interessant omdat het dashboard eenvoudig genoeg is om ermee te werken zonder een intense kennis van coding of netwerken.”

Meraki education

Als eerste stap binnen het verbeteren van het netwerk kocht Davy twee MX security apparaten aan. Het kostte maar weinig tijd om de twee sites met elkaar te verbinden via site-to-site VPN en daarnaast had hij meteen een goed overzicht over de gebruikers in het netwerk. Eenvoudig ingrijpen en policies wijzigen waar nodig bleken al snel enkele voordelen naast oneindig veel andere mogelijkheden. Na deze positieve ervaring verving het SAL Lier ook haar verouderde access points. “Ik wilde voor een oplossing kiezen waarvan ik wist dat ik tevreden zou zijn en dit later ook zou kunnen uitbreiden om een uniform netwerk te creëren.”

Op de tweede site wordt er veel gewerkt met Chromebooks die ook toegang hebben tot de Windows server op de hoofdsite. Daarom is op deze tweede site voornamelijk de kwaliteit van de internetverbinding belangrijk, naast het MX apparaat dat voor beveiliging zorgt. Het gebruik van Chromebooks wordt tegenwoordig vaker aangemoedigd in het onderwijs en is eenvoudig te beheren binnen een cloud-managed Cisco Meraki netwerk.

Op de MR access points van het SAL Lier zijn momenteel drie verschillende SSID’s actief: één voor de leerlingen en leerkrachten van het secundair onderwijs, één voor de HBO5 studierichting (omdat zij een ander Google domein gebruiken) en nog een derde voor gasten waarmee eventueel kan ingelogd worden met Facebook. Op die manier wordt er ook meteen een stukje marketing geïntegreerd waarmee de gebruiker die inlogt op het netwerk zijn of haar locatie kan delen met volgers. Daarnaast is de bandbreedte voor gasten gereduceerd en is deze SSID ook enkel beschikbaar tijdens de schooluren.

Er staat intussen ook een implementatie gepland voor het nieuwe internaat waar het SAL Lier voor een full stack heeft gekozen met een firewall, een switch en meerdere access points. “Omdat de leerlingen hier voornamelijk na schooltijd zullen verblijven is het eenvoudiger om van thuis te kunnen ingrijpen als er zich problemen voordoen. We willen onze opvoeders ook zelf toegang geven tot het netwerk van het internaat om bijvoorbeeld specifiek layer 3 of layer 7 verkeer te blokkeren wanneer nodig en dat is ook de reden waarom we ook hier opnieuw voor Cisco Meraki hebben gekozen.”

“Stap voor stap transformeert ons volledige netwerk naar Cisco Meraki”, vertelt Davy. “Een groot voordeel van een cloud-managed netwerk is dat het telkens up to date is met de nieuwste firmware waardoor het meteen ook erg future-proof is. De voorbije jaren maakte ik me druk over de toekomst van BYOD, tot we Cisco Meraki apparatuur installeerden. We hebben nu een netwerk dat ons erg veel informatie geeft, waardoor ik zelfs pro-actief kan ingrijpen nog voor een probleem zich voordoet. Cisco Meraki is een essentieel onderdeel geworden van ons IT beleid. Ik heb eindelijk tijd voor de gebruikers van ons netwerk in plaats van enkel voor de hardware.”

Cisco Meraki

GDPR: is uw KMO klaar voor de wet op databeveiliging?

GDPR

De bescherming van persoonlijke data die door bedrijven wordt gebruikt in het kader van hun dagelijkse activiteiten, is al langer een heet hangijzer in privacy-middens. Zeker gezien heel wat bedrijfsactiviteiten zich steeds vaker online afspelen en de gebruikte data niet zelden in cloud-based software wordt opgeslagen. Vanaf 2018 worden al deze elementen gebundeld in de GDPR: de General Data Protection Regulation, een wet die uw bedrijf verplicht om te voldoen aan een reeks nieuwe Europese regels omtrent databeveiliging. En dat heeft ook grote impact op uw kmo.

Wat is GDPR?

Vanaf 2018 gaat de nieuwe GDPR-wetgeving ( of General Data Protection Regulation) van kracht. Dit betekent dat u als bedrijf moet voldoen aan een hele reeks nieuwe Europese regels omtrent data protection en het vrijwaren van gegevens die door uw klanten of door derden aan uw kmo werden bezorgd.

De GDPR (ook wel eens Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG genoemd) verzamelt regels over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie of bedrijf moet u kunnen voorleggen welke persoonsgegevens u verzamelt, op welke manier u deze data beheert en gebruikt en hoe u ze beveiligt tegen schadelijke invloeden van binnen- en buitenaf, gelijk of het beheer gebeurt in uw eigen, lokale datacenter of in de cloud buiten de EU.

Databeveiliging voor kmo’s

Vanaf 25 mei 2018 verstrengt de regelgeving omtrent het bekomen van toestemmingen voor het verzamelen van persoonsgegevens. De GDPR legt daarbij vooral de focus op het beschermen van de verstrekker van de data. Het is dan ook essentieel om een expliciet verzoek om toestemming in duidelijke en eenvoudige taal op te stellen, wanneer u klanten vraagt om hun data. En daaronder verstaan we alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres…

Daarnaast zal uw kmo ook onder meer volgende informatie moeten verstrekken aan de oorsponkelijke data-verstrekker:

  • de identiteit en de contactgegevens van de persoon of instantie die instaat voor de verwerking van de data en van de verantwoordelijke Data Protection Officer, indien uw kmo er (verplicht) een moet aanstellen. Zo’n Data Protection Officer is verantwoordelijk voor de handhaving van de GDPR binnen het bedrijf en is voor bepaalde types dataverwerkers een verplichting.
  • de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond voor de verwerking.

Het doel van GDPR

Het hoofddoel van de GDPR-wetgeving is de vergevorderde bescherming van persoonlijke data van alle Europese burgers onder een gezamenlijke procedure voor dataverzameling en opslag van persoonlijke gegevens. Dat moet het ook voor kleinere organisaties, zoals lokaal verankerde of kleinere kmo’s, mogelijk maken om op gestructureerde wijze databeveiligingen in te zetten om de invloed van hackers, datalekken en het verlies van belangrijke gegevens te vermijden. Kort samengevat komt GDPR neer op volgende punten:

  • Bedrijven moeten op een doorzichtige en begrijpelijke manier burgers informeren over hoe ze data verzamelen en verwerken
  • Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de oorspronkelijke verstrekker van de data daarom vraagt, ook als de data inmiddels gedeeld is met derden in het kader van samenwerkingen.
  • Bedrijven worden verplicht om datalekken binnen de 72 uur te melden, tenzij kan worden bewezen dat de integriteit van de verzamelde gegevens niet in gevaar is
  • Bedrijven die de GDPR naast zich neerleggen of niet voldoende implementeren, kunnen zware boetes verwachten wanneer de verzamelde data niet correct wordt beheerd of datalekken niet worden gemeld

Uw data veilig in de cloud dankzij Microsoft Azure en Windows 10

Hoewel de GDPR in 2018 pas officieel van kracht wordt, doet u er goed aan om nu al de nodige maatregelen te treffen voor uw kmo. En daarbij spelen Microsoft Azure en Windows 10 een belangrijke rol.

Dankzij Microsoft Azure kan uw onderneming vaak maximaal profiteren van de schaalbaarheid en flexibiliteit van cloud computing. Microsoft Azure biedt flexibiliteit, laat u toe hoge infrastructuurkosten te vermijden aangezien u alleen betaalt wat u verbruikt, werkt naadloos samen met andere software en services van Microsoft (zoals Windows Server, SQL Server, Exchange en SharePoint), waardoor u zonder enig probleem op elk moment een back-up maken van u belangrijkste bedrijfsgegevens en deze beveiligen.

Want Azure biedt een eenvoudige, betrouwbare back-up voor uw gegevens en applicaties. Bovendien krijgt u een uitermate veilige gelaagde IT-beveiliging die veel beter is dan de gebruikelijke lokale omgeving. En perfect passend binnen de GDPR-wetgeving.

Maar hoe pakt u GDPR nu aan als kmo?

ConXion helpt u graag verder met een antwoord op die vraag. Vanuit onze expertise in security bij zowel kmo’s als middelgrote ondernemingen, hebben we namelijk al heel wat ervaring opgedaan met betrekking tot de nieuwe privacywetgeving. We kunnen uw bedrijf dan ook perfect informeren en begeleiden bij het invoeren van zowel de processen van GDPR als bij de uitvoering en het testen ervan. Daarnaast bieden onze sterke partnerships heel wat voordelen voor onze klanten.

info-sessie-gdpr-conxion

Wie is ConXioN?

ConXioN is een Vlaamse ICT dienstverlener die uw bedrijfsdoelstellingen helpt realiseren. Zowel voor kmo’s als voor midmarketbedrijven leveren wij infrastructuur, cloudoplossingen, Managed Services, ICT Security, oplossingen voor connectiviteit & mobiliteit en software applicaties.

ConXioN is in 20 jaar uitgegroeid tot een stevige kmo met een 70-tal ICT-specialisten, verspreid over 3 vestgingen in Vlaanderen (Deerlijk, Ternat & Lommel). Onze expertise concentreert zich rond business continuity, cloud en managed services.

BTW-listing

31 maart 2017 nadert met rasse schreden, de uiterste datum om een BTW-listing van uw klanten in te dienen.

Hoe gaat u nu het best hiervoor tewerk ?

Stap 1: U vraagt eerst en vooral een lijst van de ontbrekende BTW-nummers via 3/6/B/2.
Deze lijst geeft alle relaties met ontbrekende ondernemingsnummers weer : dit zijn de relaties waarvan het ondernemingsnummer begint met NB of die leeg zijn. Daar de particulieren een leeg ondernemingsnummer hebben, is het mogelijk een selectie te maken op enkel de nummers die met NB beginnen.

Bij het opvragen van onderstaande lijst geeft u het mininum bedrag in van 250,00 euro en het kalenderjaar 2016. Bvb. onderstaande klant is vroeger aangemaakt geweest als BTW-plichtige, doch heeft geen BTW-nr.
Via het relatiebeheer past u de prefix en het BTW-nummer aan.

Indien u ‘Controleer alleen BTW-plichtig’ afvinkt, krijgt u ook een overzicht van de particuleren met een leeg ondernemeningsnummer. Of dit kunnen klanten zijn waarbij u bij de creatie geen NB heeft ingevuld, deze zal u dan ook moeten corrigeren.

Indien u beschikt over de module Companyweb, is dit nog makkelijker wijzigbaar.
Via het icoontje rechts bovenaan zoekt DBFACTw aan de hand van de adresgevens naar de klant in de database van Companyweb.
Via de knop Opslaan kan u dan onmiddellijk het ondernemeningsnummer laten invullen.

U heeft ook de mogelijkheid om een BTW-listing vergelijking uit te voeren.
Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij u door naar de online help van DBFACTw (http://www.dbfact-support.be/helpfile/nl/dbfactwhelp.html).

Stap 2: Opmaak XML-bestand via 3/6/A

U kiest hierbij voor ‘Intervat bestand’.
Het XML-bestand wordt weggeschreven in de vooraf opgegeven map. Dit is dezelfde map waar de XML-bestanden voor de BTW-aangifte worden opgeslagen.

Ter info : via ‘Printer’ kan u tevens een lijst afdrukken met het het btw-nummer, het omzet- en btwbedrag van de klant.

U heeft nog een vraag of wenst bijkomende info ?
Contacteer ons via mail : dbfact@conxion.be of per telefoon 056/73.11.21.

Slimmer werken met deze 5 lifehacking-tips

Lifehacking

Timemanagement is een veelbesproken onderwerp. Soms moet je je geest even kunnen vertragen om te focussen op wat echt belangrijk is. We hebben 5 lifehacking-tips voor je op een rij gezet:

Plan een meeting … met jezelf

Begin je pas aan een project te werken wanneer dit urgent wordt? Vaak is dat te laat. Om je beter te focussen moet je de zogenaamde ‘urgentiedrukte’ omzeilen. Hoe? Plan, in je Outlook agenda, een moment met jezelf om alleen te werken aan bijvoorbeeld een belangrijke presentatie. Maak er een prioriteit van om deze ‘meeting’ altijd te laten doorgaan. Jij (en je brein) kunnen elke keer weer uitkijken naar een moment zonder afleiding.

Neem een korte pauze

Houd een wandelingetje, al is het voor een paar minuten. Het zal je tot rust brengen en je helpen om in een meer creatieve sfeer te komen. Zo denk je strategischer en komt er vaak al een eerste idee in je op wanneer je opnieuw aan je bureau gaat zitten.

Verander zo nu en dan van locatie en van medium

Slim werken betekent ook dat je voor verschillende taken een vaste (andere) plek kiest. Ga bijvoorbeeld naar een plek waar je alleen de meest dringende taken uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan een koffiebar, de bibliotheek of thuis. Beantwoord geen mails of doe geen niet-dringende taken op deze plek. Zo weten je hersenen dat je op deze ‘denk-plek’ je enkel op belangrijke projecten concentreert.
Merk je dat je alleen naar een (leeg) scherm zit te staren? Probeer dan eens een ander medium of programma, zoals pen en papier of OneNote om notities te nemen.

Lifehacking

Doe een beroep op positieve ‘Peer Pressure’

Vraag een collega of teamgenoot, samen met jou, verantwoordelijkheid te nemen. Misschien zitten jullie in hetzelfde schuitje en heeft die collega ook moeite om tijd vrij te maken voor een belangrijk project. Blok een moment in jullie kalenders en dwing elkaar om samen aan jullie belangrijke projecten te werken.

Ken je ‘tools’ door en door

Verhoog je persoonlijke productiviteit door te weten hoe het programma waarmee je aan de slag gaat werkt. Zo kun je bijvoorbeeld in Excel heel eenvoudig en snel een enquête samenstellen en data verwerken en maak je met de nieuwste functies in PowerPoint supersnel een sprankelende presentatie.