Klantenzone

Alles wat je als klant nodig hebt, verzameld op één plek.

Volg ons!

8 Tips uit ‘Transforming while Performing’ met Olivier van Duüren

Hoewel technologie de mogelijkheden om te schalen en uit te breiden vergroot, roept het ook een kritische vraag op: Hoe kunnen bedrijven deze groei of transformatie voortzetten en tegelijkertijd blijven presteren op hoog niveau?

 

In deze 52 Topics aflevering deelt Olivier Van Duüren, founder van The Dualarity en Visual Senseformers, actiegerichte en diepgaande inzichten van specifieke strategieën uit het boek ‘Transforming While Performing’.

In 52 Topics gaat Kevin wekelijks de strijd aan met een technisch topic. Onderwerpen van ‘XR’ over ‘big data’ tot ‘zero trust’, die hij in 10 minuten en in begrijpelijke taal duidelijker maakt.

 

Bekijk de aflevering hierboven als video, lees het hieronder als blog of beluister hem als podcast op Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. 👇

Snelle links 🔗:

1. Balans vinden tussen langetermijntransformatie en kortetermijnprestaties

‘Transforming while Performing’ wil zeggen dat we transformeren op lange termijn en presteren op korte termijn. De dubbele focus op langetermijntransformatie en kortetermijnprestaties is essentieel voor duurzaam succes. Bedrijven worstelen vaak om middelen effectief toe te wijzen tussen deze twee gebieden.

"Als individu, als een team, of een bedrijf, iedereen heeft die moeilijke balans van hoeveel aandacht moet ik spenderen aan presteren vandaag, maar ik moet ook bezig zijn met morgen." - Olivier Van Duüren

Strategische implementatie

Voor managers die deze balans willen implementeren, stelt Olivier voor om duidelijke, meetbare doelen te stellen die zowel aansluiten bij onmiddellijke resultaten als bij langetermijndoelstellingen.

 

Dit omvat:

  • Een routekaart ontwikkelen die snelle overwinningen omvat om het momentum te behouden en bredere strategische initiatieven die langer kunnen duren om vruchten af te werpen.
  • Strategieën regelmatig herzien en aanpassen om te reageren op veranderende marktomstandigheden of interne bedrijfsprestaties.

2. Een cultuur van innovatie creëren

Leiderschap is meer dan alleen sturen. Het gaat om inspireren. Je zou dus een omgeving moeten cultiveren waar innovatie zowel wordt aangemoedigd, als een integraal onderdeel vormt van de organisatiecultuur. Belangrijk hierbij is dat je als manager de ‘why’ van het verhaal ook duidelijk maakt. Alleen zo kan je werknemers activeren.

"Innovatie en transformatie gaan niet alleen om digitale verandering. Het gaat ook over het transformeren van jouw businessmodel, jouw processen, jouw producten, en jouw cultuur." - Olivier Van Duüren

Praktische stappen

  • Risiconeming aanmoedigen door teams te voorzien van de middelen en autonomie die ze nodig hebben om te experimenteren en van mislukkingen te leren zonder angst voor negatieve gevolgen.
  • Het voorbeeld geven door direct betrokken te zijn bij innovatie-initiatieven, waardoor wordt aangetoond dat het leiderschap innovatie waardeert.

3. Een cultuur van cocreatie cultiveren

Olivier is een voorstander van het concept van cocreatie, waarbij werknemers op alle niveaus betrokken zijn bij het innovatieproces. Deze aanpak democratiseert niet alleen innovatie, maar benut ook de collectieve intelligentie van de organisatie.

"Managers moeten leren om open te staan voor cocreatie, niet alleen met interne teams maar ook met externe partners." - Olivier Van Duüren

Cocreatie implementeren

  • Stel multidisciplinaire teams samen met leden uit verschillende afdelingen om specifieke bedrijfsuitdagingen aan te pakken.
  • Gebruik technologie om open innovatie te faciliteren, zoals interne platforms waar werknemers ideeën kunnen indienen, erop kunnen stemmen en ze zien ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is Viva Goals.

4. Veelvoorkomende valkuilen identificeren

Transformatie gaat gepaard met uitdagingen. Variërend van weerstand tegen verandering tot misalignement tussen technologie en bedrijfsdoelstellingen. Olivier bespreekt deze obstakels en biedt inzichten over hoe ze te overwinnen.

Strategieën om uitdagingen te verzachten

  • Ontwikkel een duidelijke communicatiestrategie die alle belanghebbenden geïnformeerd en betrokken houdt.
  • Investeer in training en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat alle werknemers de vaardigheden hebben om zich aan te passen aan nieuwe systemen en processen.

5. Continue Verbetering

Voortdurend leren en aanpassen zijn cruciaal. Olivier zou regelmatige ‘innovatie-audits’ kunnen suggereren om te evalueren wat werkt en wat aanpassing behoeft. Deze audits helpen organisaties om agile te blijven en te reageren op nieuwe kansen en bedreigingen.

Leiderschapsontwikkeling

Een effectief leider zijn in tijden van verandering vereist specifieke kwaliteiten en vaardigheden. Olivier benadrukt het belang van empathisch leiderschap, waarbij leiders niet alleen de zakelijke aspecten van verandering managen, maar ook aandacht hebben voor de menselijke kant. Dit omvat het erkennen van emoties en -reacties van medewerkers op verandering en het bieden van ondersteuning om deze overgangen te navigeren.

6. Aantrekken van talent met authenticiteit

Olivier benadrukt hoe cruciaal authenticiteit is voor een bedrijf, vooral in tijden van verandering.

 

Waar je vroeger met een pooltafel mee weg kon komen om talent aan te trekken, is dit nu onvoldoende. Een authentieke cultuur is hierbij een must om de betrokkenheid en tevredenheid van bestaande medewerkers te verhogen. Authentieke bedrijven zijn transparant in hun communicatie en trouw aan hun waarden, wat vertrouwen wekt bij zowel medewerkers als klanten.

7. Waardecreatie en stakeholder impact

Transformatie zou moeten leiden tot het creëren van waarde voor diverse stakeholders, inclusief klanten, werknemers, aandeelhouders en de bredere gemeenschap. Voor bedrijven betekent dit het ontwikkelen van strategieën die niet alleen economische winst opleveren, maar ook sociale en ecologische voordelen bevorderen.

Definiëren van waarde

Een effectieve waardecreatie begint met het duidelijk definiëren wat waarde betekent voor elk type stakeholder. Dit kan zijn:


• Voor klanten: het verbeteren van producten of diensten om beter aan hun behoeften te voldoen.
• Voor medewerkers: het bieden van een veilige en stimulerende werkomgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen.
• Voor de gemeenschap: bijdragen aan lokale ontwikkeling of milieu-initiatieven die de levenskwaliteit verbeteren.

8. Persoonlijke ontwikkeling

Olivier wijst op de persoonlijke verantwoordelijkheid die leiders hebben bij het sturen van verandering. Effectief leiderschap in transformatieprocessen vereist zelfbewustzijn, empathie en de bereidheid om te leren en zich aan te passen.

 

Dit kan door:
• Deelname aan leiderschapsontwikkelingsprogramma’s.
• Het zoeken van mentorship en coaching.
• Het blijven leren over nieuwe trends en managementtechnieken.

Creëren van een leeromgeving

Leiders moeten ook een leeromgeving creëren die alle medewerkers aanmoedigt om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen. Dit versterkt de algemene capaciteit van het bedrijf om effectief te navigeren door verandering.

Heb jij ook een vraag voor Kevin? Geef een virtueel seintje en laat je vraag achter op sociale media! #RodeTelefoon

Meer weten over wat ConXioN voor jouw bedrijf kan betekenen?

Onze experts staan voor je klaar om je te begeleiden en te adviseren.