Klantenzone

Alles wat je als klant nodig hebt, verzameld op één plek.

Volg ons!

ESRS, CSRD en ESG: Wat is het en voor wie?

Zien we binnenkort op elk bierflesje een uitstoot-cijfer?

 

Misschien niet direct, maar Europa is wel serieuze sprongen aan het maken op vlak van duurzaamheidsrapportages. Maar met de toename van regelgevingen wordt het snel onduidelijk wat elke regelgeving precies inhoudt.

 

In deze 52 Topics aflevering maken Kevin Couvreur en Marc Crauwels, Strategic Advisor bij Progressivum, de complexe materie rond duurzaamheidswetgeving begrijpelijk en concreet.

In 52 Topics gaat Kevin wekelijks de strijd aan met een technisch topic. Onderwerpen van ‘XR’ over ‘big data’ tot ‘zero trust’, die hij in 10 minuten en in begrijpelijke taal duidelijker maakt.

 

Bekijk de aflevering hierboven als video, lees het hieronder als blog of beluister hem als podcast op Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. 👇

Snelle links 🔗:

Wat is ESRS en voor wie?

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) dienen als de basisrichtlijnen waaraan bedrijven zich moeten houden bij het rapporteren over duurzaamheid aan de Europese Comissie. ESRS biedt een gestandaardiseerde structuur voor het documenteren van duurzaamheidsinformatie, waardoor consistentie en vergelijkbaarheid tussen de rapportages van verschillende ondernemingen worden gewaarborgd.

Wat moeten bedrijven indienen?

Met hun financiële rapportering, zullen bedrijven niet alleen duurzaamheidscijfers moeten meegeven, maar ook een verantwoording kunnen geven. Dus de rapportage hangt vast aan het audit rapport die ondernemingen mee moeten afleveren aan de nationale bank. Eenmaal ingediend zullen deze cijfers en verantwoordingen net zoals het financieel rapport, gecontroleerd worden door dezelfde auditor.

Voor wie?

Deze standaarden, zijn relevant voor zowel grote ondernemingen als MKB’s. Sinds 1 januari 2024 zijn alle beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeringen al verplicht om te rapporteren. Maar met termijn zullen alle bedrijven er aan moeten voldoen.

Wanneer?

De rapportage verplichtingen zullen in een gefaseerde aanpak gebeuren. Hieronder kan je zien tijdens welke fase jouw bedrijf verplicht zal moeten rapporteren:


· Financieel jaar 2024: Grote beursgenoteerde bedrijven en ondernemingen van openbaar belang, zoals banken en verzekeringen.
· Financieel jaar 2025: Alle grote bedrijven.
· Financieel jaar 2026: Beursgenoteerde kmo’s met een mogelijkheid tot uitstel tot 2028 en rapportering volgens afzonderlijke proportionele standaarden.
· Financieel jaar 2028: Niet-Europese moederbedrijven van ondernemingen die in Europa actief zijn.

Wat is het verschil tussen ESRS, CSRD en ESG?

CSRD vs ESRS

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die vereist dat bedrijven uitgebreid rapporteren over hun duurzaamheidspraktijken en -prestaties. Het is een uitbreiding en verfijning van de eerdere Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en heeft tot doel de transparantie en verantwoordingsplicht van bedrijven op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk te vergroten.


Deze richtlijn legt de basis voor de invoering van ESRS als standaardmethode voor duurzaamheidsrapportage.

ESG

In tegenstelling tot ESRS en CSRD, die zich richten op de rapportagestructuur en -verplichtingen, verwijst ESG naar de inhoudelijke aspecten van duurzaamheid binnen een bedrijf. ESG-criteria beoordelen niet alleen hoe een organisatie omgaat met milieukwesties, maar ook met sociale verantwoordelijkheid, en goed bestuur. Het gaat dus veel verder dan enkel duurzaam ondernemen.

Het doel van de ESRS

De ESRS speelt een cruciale rol in het realiseren van de ambitieuze doelstellingen van de Europese Green Deal. Zo heeft het een eerste doelstelling om al tegen 2030, 55% uitstootvermindering te realiseren. En tegen 2050 een koolstofneutraal continent te worden.

De impact op bedrijven

Deze verandering zal op termijn voor iedereen van toepassing zijn. Daarom is het belangrijk om nu al een zo goed mogelijk beeld van jouw bedrijfsprocessen te verkrijgen.


Je zal als bedrijf heel goed moeten kunnen inschatten hoeveel afval jouw bedrijf produceert, dus niet alleen op vlak van CO2-uitstoot, maar ook waterverbruik, nitraat-uitstoot en nog veel meer.


Op het einde van het jaar zal je dus een cijfer moeten kunnen geven, die aangeeft op welk niveau van vervuiling jouw onderneming zit. Met als doel om het jaar nadien te kunnen aangeven of je verbeterd of verslechterd bent. Richtlijnen van cijfers waar je aan zou moeten voldoen, is er momenteel nog niet dus voorlopig is het juist om een beeld te krijgen van jouw uitstoot.

Wat bij niet naleving?

Bij niet-naleving riskeer je een boete die kan oplopen tot 10% van jouw jaaromzet.

Heb jij ook een vraag voor Kevin? Geef een virtueel seintje en laat je vraag achter op sociale media! #RodeTelefoon

Meer weten over wat ConXioN voor jouw bedrijf kan betekenen?

Onze experts staan voor je klaar om je te begeleiden en te adviseren.