De GDPR-wetgeving zal voor elk bedrijf gevolgen hebben

Nieuwe GDPR-wetgeving

Vanaf 2018 gaat de nieuwe GDPR-wetgeving of General Data Protection Regulation van kracht. Europa wil hiermee de privacy van elke Europese burger beschermen. Dit betekent dat u als bedrijf moet voldoen aan nieuwe Europese regels omtrent data protection.

De GDPR gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers, met andere woorden over uw medewerkers, leveranciers en klanten. Als organisatie moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert)

GDPR
GDPR data

Datalek melden binnen de 72 uur

Bijkomend zal u een data-inbreuk of datalek binnen de 72 uur moeten melden aan de privacyautoriteiten. Daarom wordt naast uw beveiliging ook de monitoring en rapportering van uw security belangrijker. Wie een datalek niet kan melden binnen de 72 uur, kan een boete krijgen die oploopt tot 4 procent van uw globale jaaromzet. Deze monsterboetes kunnen oplopen tot maximum 20 miljoen eur. Ook wanneer uw bedrijf meer persoonlijke data verzamelt dan toegelaten, riskeert u een boete.

Met deze nodige maatregelen wil Europa bedrijven stimuleren om zich beter te beveiligen tegen hackers en lekken. Bovendien wil men meer controle en duidelijkheid geven aan klanten over hoe hun gegevens bewaard en gebruikt worden.

Hoe bereidt u zich voor?

Hoe bereidt uw organisatie zich voor om te voldoen aan dit databeschermingsbeleid?

We adviseren u graag verder tijdens een intake gesprek over GDPR en hoe u moet voldoen aan deze wetgeving. Neem contact op met onze medewerkers via info@conxion.be of +32 56 73 11 21.